P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Boform efter Servicelovens §108:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
 

Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk