P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Borgerskolens bestyrelse:
Formand
Kim Eriksen
Repræsentant for KFUM

 
Næstformand
Vita Mose
Repræsentant for KFUM
Bestyrelsesmedlem
Christian Nielsen

 
Bestyrelsesmedlem
Karsten Juhl
Repræsentant for y mens club

 
Bestyrelsesmedlem
Jan Hass
Repræsentant for KFUM

 
Medarbejderrepræsentant 
Forstander
Tina Mette Dominicussen


 
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk