P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Egenbetaling:

Egenbetaling for ophold på Borgerskolen er i 2019: 162 kr. pr. døgn.
Heraf udgør kostdelen 75 kr. og logidelen 87 kr.

Der betales månedsvis forud for kosten.
Logidelen opkræves af af handlekommunen der efterfølgende opkræver beløbet fra borgeren.
 
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk