P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
KFUM`s Sociale Arbejde:
KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark er en landsorganisation som arbejder på den danske folkekirkes grund og yder en diakonal og social indsats og bidrager til at skabe værdige kår for mennesker.
Landsorganisationen søger at opfylde sit formål og nå sine mål gennem oprettelse og drift af institutioner og projekter.

Kfum`s Sociale Arbejdes indsats er primært rettet mod socialt udsatte mennesker, herunder særligt dem, der har et problematisk forhold til alkohol eller stoffer, er hjemløse, psykiske syge eller på anden vis er marginaliserede. Indsatsen koncentrerer sig primært om misbrugsforbyggelse, omsorgsarbejde, beskæftigelses- og integrationsfremmende aktiviteter, gældsrådgivning og behandling af personer med misbrugsproblemer.

I KFUM`s Sociale Arbejde arbejder vi med nøgleordene: respekt, nærhed, glæde og forandring.

Læs mere om KFUM`s Sociale Arbejde på hjemmesiden: www.kfumsoc.dk

KFUM`s Sociale Arbejde
Højskolevej 3, Strib
5500 Middelfart
Tlf.: 64 40 18 88

 
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk