P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Kollega søges 
Pædagog / Sosu assistent –  til fast stilling, 30- 37 timer.
 
Pensionat Borgerskolen er en del af KFUM sociale arbejde i Danmark, og er et tilbud efter servicelovens §110.
Målgruppen er hjemløse med særlige sociale vanskeligheder, ofte med en psykiatrisk lidelse og forskellige former for misbrug. Pensionatet er normeret til 16 beboere, derudover 6 pladser under §107.
 
Har du mod på at blive fagligt og personligt udfordret? Har du lyst til at indgå i en kompleks opgaveløsning blandt nogle af det danske samfunds mest udsatte borgere? Og har du behov for en tværfagligt sammensat personalegruppe, at blive superviseret og kompetenceudviklet iht opgaveløsningens målsætninger?
 
Borgerskolen søger snarest en pædagog / sosu assistent, gerne med erfaring fra lignende stilling. Vi tilbyder en stilling på 30- 37 timer hvor der må påregnes skiftende arbejdstider, fordelt på dag og aften, samt sovende nattevagt. Vagterne fordeles over alle ugens dage, 365 dage om året. Der må påregnes arbejde hver 3. weekend.
 
Vi samarbejder tæt med, borgerens privatpraktiserende læger, hospitalsenheder i den psykiatriske indsats, misbrugscentrene og sagsbehandlere i borgerens hjemkommune.
 
Er du:
  • Empatist og rummelig i din tilgang til andre mennesker
  • En tydelig og stabil medarbejder
  • Indstillet på at arbejde alene i vagterne aften/nat samt weekend
og har du:
  • Evnen for en tydelig og fagligt velunderbygget kommunikation
  • Erfaring med målgruppen (personlighedsforstyrrede med misbrug)
  • Evner for/erfaring med at identificere og arbejde med lavtærskel-mål
  • It- færdigheder på brugerniveau
 
Så skriv en ansøgning – Du kan også få stillingsbeskrivelsen uddybet ved kontakt til souschef;
Tine Olesen på tlf.:  6340 1000 / 2045 2048.
 
Ansættelsessamtaler finder sted løbende og annoncen udløber når den rette medarbejder er fundet.
 
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
 
Ansøgningen sendes til Borgerskolens mail: Borgerskolen@kfumsoc.dk
 


 
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk