P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Nyheder
Pressemeddelelse:
 
Borgerskolen i Lemvig skal have ny Forstander.
Efter en periode med sygefravær har Forstander Tina Dominicussen  sammen med Borgerskolens bestyrelse indgået en aftale som betyder, at Tina Dominicussen er stoppet som leder af Borgerskolen i Lemvig. 
Bestyrelsen har samtidig konstitueret souschef Tine Olesen som aktuel leder af Borgerskolen, indtil der er fundet en ny Forstander.
 
På Bestyrelsens vegne
Kim Eriksen
Formand for bestyrelsen

 
HjerteRUM
JUBILÆUMSFILM OM 100 ÅRS INDSATS FOR UDSATTE MENNESKER

Landsorganisationen KFUM's Sociale Arbejde blev grundlagt i 1918 og kan derfor i 2018 fejre 100-års jubilæum som selvstændig landsorganisation.

Men jubilæet fejres blandt andet også med udgivelsen af en jubilæumsfilm, det tegner et billede af 100 års socialt arbejde fra den spæde start omkring brunkulslejerne ved Vorbasse i 1918 frem til nutidens mange forskelligartede behov for hjælp, støtte og omsorg blandt børn, unge og voksne i udsatte livssituationer.

 Filmen er tilgængelig på www.kfumsoc.dk/film


 
Kfum`s Sociale Arbejde tilbyder gratis konfliktløsning
En låst konflikt er en af de mest drænende situationer, som mennesker kan befinde sig i, og depression, stress og angst ses ofte hos mennesker i svære konflikter. Derfor kan konfliktmægling være et rigtig godt værktøj til at få løst en konflikt og komme videre i livet.
Læs mere om tilbudet her:

SELVEJE DANMARK
Brancheforeningen for selvejende organisationer


Ifbm at Borgerskolen overgår fra,  at have haft en driftsaftale med Lemvig kommune til, at blive en selvejende institution under Kfum`s Sociale Arbejde i Danmark med virkning fra d. 1. juli 2016, har vi opnået medlemskab hos Selveje Danmark.
Information om brancheforeningen kan findes her
:
Det er med stor glæde at Socialtilsyn Syd netop har godkendt Borgerskolen til at tilbyde ophold efter Servicelovens §107.

Se tilsynsrapporten her

Boform efter Servicelovens §107:
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold

1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og

2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. 
GRATIS HJÆLP TIL MÆND I KRISE:

Borgerskolen tilbyder nu gratis psykologisk rådgivning til mænd der befinder sig i en eksistentiel krise som følge af skilsmisse, hjemløshed eller misbrug. Psykoterapeut Poul Tambjerg har  konsultation på Borgerskolen hvor han træffes efter aftale.

Alle kan rette henvendelse til psykoterapeut Poul Tambjerg og aftale tid til samtale på Tlf.: 21 20 09 57

 
Hjælp til mænd i krise
Borgerskolen i Lemvig kan snart tilbyde gratis psykologhjælp til mænd i krise.
Læs mere om vores tilbud her:

 
Nattevagt på Borgerskolen
Fra d. 1. januar 2015 er der fast nattevagt på Borgerskolen.
Dette for at give husets beboere en størrere tryghed
- også om natten.

  
Borgerskolen i Kristeligt Dagblad.
Læs artikelen via linket sidestående
"Sonja fra Borgerskolen" er titlen på filmen der blev udgivet af KFUM's Sociale arbejde i 2014.

Se filmen her
Borgerskolen på FACEBOOK
Borgerskolen på INSTAGRAM
Instagram
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk