P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Samarbejdspartnere:

Et effektivt resultat af støtte, er ofte et samarbejde med de rigtige mennesker. Det er meget forskelligt, hvad den enkelte har brug for, men vi arbejder målrettet for at knytte trådene. Vi samarbejder gennem dig med f.eks egen læge, sagsbehandler, kriminalforsorgen og kommunernes misbrugsbehandlere.

Gennem lægerne i Lemvig har vi mulighed for at modtage lægefaglig konsulentstøtte, og vi har et godt kendskab til flere lokale psykologer, hvis et sådan behov skønnes nødvendigt.

Vi samarbejder med brugernes interesseorganisation - både det regionale nærudvalg og den landsdækkende sammenslutning "SAND".

Endvidere samarbejder vi tæt med vores landsorganisation KFUM`s Sociale Arbejde, hvorfra vi henter konsulentstøtte og inspiration til det daglige arbejde.
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk