P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Tilbudsportalen

 
På Tilbudsportalen har Borgerskolen lovpligtigt indberettet data til Socialstyrelsen
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk