P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Værdier:
- Formål
KFUM's Sociale Arbejdes formål er på den danske Folkekirkes grund at yde en social og diakonal indsats og bidrage til at skabe værdige kår for mennesker.


Grundholdning
Vores grundholdning er - med udgangspunkt i det kristne menneskesyn - at hvert enkelt menneske er skabt i Guds billede og elsket af ham. Ethvert menneske er derfor ubetinget værdifuldt. Det har ret til et værdigt liv og krav på en menneskeværdig behandling.
I KFUM's Sociale Arbejde har omsorgen for de svage den højeste prioritet.
 
Diakoni er for os
- kristen næstekærlighed i praksis.
- at omsætte det kristne menneskesyn til handling.
- at møde det enkelte menneske der, hvor det er.
- at vise omsorg for andre mennesker.
- at være til stede, hvor afmagt og modløshed råder.
- at være talerør for de mennesker, der ikke er i stand til at tale egen sag.
Diakonien udspringer af troen på Guds kærlighed.
Diakonien retter sig mod det menneske, der har brug for et medmenneske.
 
Mål
Vores mål er at møde mennesket, som det er - med respekt, tillid og omsorg - samt at tilbyde oplysning, forebyggelse og behandling i forhold til misbrug. Vi ønsker fortrinsvis at yde en social og diakonal indsats blandt mennesker med alkoholmisbrug og andre former for misbrug, samt mennesker med psykiske vanskeligheder og socialt svagt stillede børn, unge og voksne.
 
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk