P E N S I O N A T
Borgerskolen Lemvig
Et tilbud til mennesker i livskrise


 
Visitation:


Den enkelte borger, sagsbehandler eller pårørende har ret til at henvende sig.
Der tilbydes et afklarende forbesøg, der kan resultere i en gensidig aftale om indflytning.
Ved indflytning orienteres hjemkommunen og samarbejdspartnere om opholdet, således at beboeren kan få det bedst mulige tilbud.


 
Borgerskolen Lemvig | Skolegade 12 | 7620 Lemvig | Tlf.: +45 63401000 | Borgerskolen@kfumsoc.dk